Dołącz do osób,

Które zainwestowały w swoją przyszłość
i rozpoczęły naukę online

  • ucz się od ekspertów

    w danej dziedzinie

  • rozwijaj swoje

    kompetencje

  • zdobywaj wiedzę

    popartą certyfikatem

KFS

Kto może się starać o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Na co możesz przeznaczyć środki?

Możesz otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

-80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

-100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Środki KFS możesz przeznaczyć na:

 

1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,

2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział Twoi pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za Twoją zgodą,

3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,

4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne musisz złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.*

*Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/krajowy-fundusz-szkoleniowy

Jak pracodawca może uzyskać dofinansowanie kształcenia ustawicznego?

Pracodawca zainteresowany programem powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o zawarcie umowy na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Wniosek zawiera dane pracodawcy, wskazane działania do dofinansowania, liczbę osób, których finansowanie dotyczy, koszty i wnioskowaną kwotę dofinansowania.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. W umowie m.in. ustala się warunki zwrotu środków w przypadku nieukończenia szkolenia z winy pracownika oraz warunki zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Jak to wygląda krok po kroku?

-Dokonujecie Państwo wyboru szkolenia
-Pomagamy przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie
-Pracownik składa wniosek w odpowiednim urzędzie pracy i czeka na decyzję
-Podpisują Państwo umowy z UP
-My realizujemy szkolenie
-Dostarczamy Państwu niezbędną dokumentację oraz fakturę, potrzebną do rozliczenia z urzędem
-Dzięki dofinansowaniu Państwa pracownicy podnoszą kwalifikacje

opinie naszych zadowolonych klientów

Strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej na ten temat na Polityka prywatności